Resultado de la búsqueda

Ordenación de más antiguo a más reciente.

 
Página 2 de 43.037. Resultados: 430.363. Ordenación

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: El matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Fecha(s): 13/6/1212

Número: 9

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoEl matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: Ponç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].

Fecha(s): 27/11/1216

Número: 10

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoPonç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: Dolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que té al lloc anomenat l'Infern.

Fecha(s): 31/8/1218

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoDolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que té al lloc anomenat l'Infern.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: Arnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Fecha(s): 13/9/1218

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoArnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: Ermessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Fecha(s): 28/5/1219

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoErmessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: El matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Fecha(s): 13/4/1222

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoEl matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maira i Pascual.

Fecha(s): 16/8/1225

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maira i Pascual.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Fecha(s): 16/8/1225

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: Elisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Fecha(s): 15/9/1227

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoElisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Documento

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Título: El matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.

Fecha(s): 24/4/1228

Consulta generalConsulta general > OrganizaciónArxiu Municipal de Granollers > Fondo/colecciónCol·lecció de pergamins > DocumentoEl matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.