Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 1 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: (Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.

Date(s): 3/10/1454

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > Document(Al recte) Pere Joan Valls de Vilella, senyor del mas Valls de Vilella Sobirana de la parròquia de Caldes de Montbui, fa nou establiment de terres, en el lloc anomenat Genesta, i reducció de tasca a Jaume Cors. (Al vers) Jaume Artigas i altres de la parròquia de Lliçà d'Amunt fan acte de lloació a Antoni Cabos, de Santa Eulàlia de Ronçana, del mas Ginesta Subirà a la parròquia de Sant Esteve de Palaudàries.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: [Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana

Date(s): 1524

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > Document[Martí ] i Bartomeu Coromina estableixen una peça de terra a Santa Eulàlia de Ronçana

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Abal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.

Date(s): 1523

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAbal de rebut en poder de mossèn Miquel Leotard notari de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acord de la Universitat de la vila de Granollers sobre la redempció de censals.

Date(s): 2/2/1426

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAcord de la Universitat de la vila de Granollers sobre la redempció de censals.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acord entre el rector, Guillem Donadeu, i els feligresos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova sobre drets i obligacions parroquials.

Date(s): 16/1/1431

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre el rector, Guillem Donadeu, i els feligresos de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova sobre drets i obligacions parroquials.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acord entre els jurats de la vila de Granollers i Asbert Rosas sobre el mesuratge de l'oli al mercat de Granollers.

Date(s): 27/2/1422

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre els jurats de la vila de Granollers i Asbert Rosas sobre el mesuratge de l'oli al mercat de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acord entre Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia de Ronçana i els seus feligresos sobre drets parroquials.

Date(s): 1388

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAcord entre Nicolau Oromir, rector de Santa Eulàlia de Ronçana i els seus feligresos sobre drets parroquials.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Acte que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Date(s): 6/5/1573

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentActe que fa Bernat Torrents a Miquel Canyellas.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès, muller de Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació del mas Infern al seu fill Joan.

Date(s): 7/8/1407

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, muller de Jaume Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, fa donació del mas Infern al seu fill Joan.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.

Date(s): 27/4/1354

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.