Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 50 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Testament i última voluntat d'Elisabet Prat, vídua d'Antoni Montalt, alies Prat Colell, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, designant com a marmessors a mossèn Francesc Ferrer, canonge de Barcelona, al seu fill, mossèn Francesc Prat prevere beneficiat en la seu de Barcelona, a Francesc Montalt, de la parròquia de Sant Llorenç de Gaserans, i al seu gendre, Miquel Puig de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, establint la seva sepultura, les misses per la seva ànima i donant cent lliures a cadascun dels seus fills, Pere i Antoni Prat, pels seus matrimonis.

Date(s): 1500

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTestament i última voluntat d'Elisabet Prat, vídua d'Antoni Montalt, alies Prat Colell, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, designant com a marmessors a mossèn Francesc Ferrer, canonge de Barcelona, al seu fill, mossèn Francesc Prat prevere beneficiat en la seu de Barcelona, a Francesc Montalt, de la parròquia de Sant Llorenç de Gaserans, i al seu gendre, Miquel Puig de la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, establint la seva sepultura, les misses per la seva ànima i donant cent lliures a cadascun dels seus fills, Pere i Antoni Prat, pels seus matrimonis.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Tomàs de Riuceperes, Guillem Prat i Jaume Serradell, marmessors de Ferrer Vergens, de la vila de Granollers, estableixen al matrimoni Maria i Ponç Mirambell, de la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell, una feixa situada a la parròquia de Granollers, al lloc anomenat el Port.

Date(s): 9/3/1312

Number: 56

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTomàs de Riuceperes, Guillem Prat i Jaume Serradell, marmessors de Ferrer Vergens, de la vila de Granollers, estableixen al matrimoni Maria i Ponç Mirambell, de la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell, una feixa situada a la parròquia de Granollers, al lloc anomenat el Port.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Tomàs Font reconeix que els síndics de la vila de Granollers li han pagat els rèdits d'un censal mort.

Date(s): 22/3/1423

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTomàs Font reconeix que els síndics de la vila de Granollers li han pagat els rèdits d'un censal mort.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Trasllat del testament de Segimon Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, disposant com a marmessors a Pere Quintana, de la parròquia de Sant Vicenç de Roells, Joan Maspons, de la parròquia de Sant Pere de Bigues i Sebastià Romaní de Montmany.

Date(s): 20/4/1513

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentTrasllat del testament de Segimon Traver, de la parròquia de Sant Pere de Bigues, disposant com a marmessors a Pere Quintana, de la parròquia de Sant Vicenç de Roells, Joan Maspons, de la parròquia de Sant Pere de Bigues i Sebastià Romaní de Montmany.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Venda de la propietat d'un cencal mort feta per Joan Pere Ros, blanquer de l'adoberia de Granollers, i la seva primera esposa Constança.

Date(s): 1539

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentVenda de la propietat d'un cencal mort feta per Joan Pere Ros, blanquer de l'adoberia de Granollers, i la seva primera esposa Constança.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Vicenç Torrent, juntament amb el seu fill,Pere, i el seu net, Jaume, tots tres de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, estableixen a Gaspar Puig, alies Rigau, de l'esmentada parròquia, una peça de terra.

Date(s): 28/2/1525

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentVicenç Torrent, juntament amb el seu fill,Pere, i el seu net, Jaume, tots tres de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, estableixen a Gaspar Puig, alies Rigau, de l'esmentada parròquia, una peça de terra.