Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 3 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Masaguer concedeix una peça de terra a Joan Orias, pagès de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes.

Date(s): 17/11/1547

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Masaguer concedeix una peça de terra a Joan Orias, pagès de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Oliver, pagès i senyor del mas Oliver de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, concedeix un honor anomenat Puig de Pedra Vidriera a Benet Giol, pagès de l'esmentada parròquia.

Date(s): 2/11/1549

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Oliver, pagès i senyor del mas Oliver de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, concedeix un honor anomenat Puig de Pedra Vidriera a Benet Giol, pagès de l'esmentada parròquia.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Oliver i la seva muller Constança, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del terme del Castell de la Roca, venen a Gabriel Gener, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Palou, un censal mort.

Date(s): 15/7/1557

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Oliver i la seva muller Constança, de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova del terme del Castell de la Roca, venen a Gabriel Gener, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Palou, un censal mort.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Plana de la parròquia de Santa Maria Gallecs, reconeix a Joan Cuberta de Caldes de Montbui, fill del difunt Pere Carles Cuberta, els rèdits d'un censal.

Date(s): 20/5/1533

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Plana de la parròquia de Santa Maria Gallecs, reconeix a Joan Cuberta de Caldes de Montbui, fill del difunt Pere Carles Cuberta, els rèdits d'un censal.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antic Rull, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, deu lliures i dos sous en pagament de vint-i-quatre quarteres de forment.

Date(s): 1/6/1440

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntic Rull, de la vila de Granollers, reconeix haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, deu lliures i dos sous en pagament de vint-i-quatre quarteres de forment.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antiga, vídua de Joan Serra, pagès, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall, i el seu fill Joan, reconeixen a Martí Cunill, paraire de la vila de Granollers, haver-li venut un censal mort sobre una quartera i mitja de forment.

Date(s): 10/8/1536

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntiga, vídua de Joan Serra, pagès, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall, i el seu fill Joan, reconeixen a Martí Cunill, paraire de la vila de Granollers, haver-li venut un censal mort sobre una quartera i mitja de forment.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antònia, vídua de Jaume Moles, declara haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de la vila de Granollers, els rèdit d'un censal mort.

Date(s): 6/12/1440

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntònia, vídua de Jaume Moles, declara haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de la vila de Granollers, els rèdit d'un censal mort.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antoni Artigues, rector de Sant Julià de Lliçà d'Amunt, reconeix que Gerald Font, clavari de la vila de Granollers, ha pagat cinquanta quarteres de calç utilitzades en la construcció dels murs de l'esmentada vila.

Date(s): 24/5/1397

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntoni Artigues, rector de Sant Julià de Lliçà d'Amunt, reconeix que Gerald Font, clavari de la vila de Granollers, ha pagat cinquanta quarteres de calç utilitzades en la construcció dels murs de l'esmentada vila.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antoni Bosquí, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven una peça de terra del lloc anomenat el Camp de les Oliveres.

Date(s): 29/9/1518

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntoni Bosquí, pagès de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, ven una peça de terra del lloc anomenat el Camp de les Oliveres.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Antoni Bosquí, pagès de la parròquia Sant Andreu de Samalús, hereu i propietari del mas Bosquí, ven a Joan Riera, pagès de l'esmentada parròquia, una peça de terra.

Date(s): 9/12/1528

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAntoni Bosquí, pagès de la parròquia Sant Andreu de Samalús, hereu i propietari del mas Bosquí, ven a Joan Riera, pagès de l'esmentada parròquia, una peça de terra.