Contents of: Col·lecció de pergamins [Fonds/collection]

 
Page 1 of 50. Results: 496. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Bernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.

Number: 270

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentBernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Saura, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, per instància de Guillem Cerdany hebdomadari del monestir, reconeix a Ramon Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes un honor a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. I, més tard, Valença, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, estableix al matrimoni Florença i Bernat un mas situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat Ribalta.

Date(s): 27/11/1122

Number: 1

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentSaura, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, per instància de Guillem Cerdany hebdomadari del monestir, reconeix a Ramon Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes un honor a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. I, més tard, Valença, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, estableix al matrimoni Florença i Bernat un mas situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat Ribalta.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Guillema i Bernat de Bigues, estableixen a Guillem Junell el mas Infern de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Date(s): 4/5/1176

Number: 2

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guillema i Bernat de Bigues, estableixen a Guillem Junell el mas Infern de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Guila i Bertran lliuren al seu fill Arnau el mas Flix de la parròquia de Sant Pere de Bigues i tot el que tenen a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Date(s): 12/11/1178

Number: 3

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guila i Bertran lliuren al seu fill Arnau el mas Flix de la parròquia de Sant Pere de Bigues i tot el que tenen a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Bernat, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Berenguer i a la seva dona Elisenda dues peces de terra situades a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Coromina.

Date(s): 10/3/1185

Number: 4

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentBernat, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Berenguer i a la seva dona Elisenda dues peces de terra situades a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Coromina.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Ramon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Date(s): 11/9/1187

Number: 5

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentRamon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Guillema i Arnau Solà commuten amb els clergues de l'església de Sant Pere de Vilamajor una peça de terra situada a la Llobera per una altra peça de terra de la Romegosa.

Date(s): 28/2/1199

Number: 6

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guillema i Arnau Solà commuten amb els clergues de l'església de Sant Pere de Vilamajor una peça de terra situada a la Llobera per una altra peça de terra de la Romegosa.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Guillema Ferrer lliura al seu espòs Guillem el mas Flix, l'honor de la Fàbrega i el mas Busclarós, situats a las parròquies de Sant Pere de Bigues i de Santa Eulàlia de Ronçana. I Guillem dóna a la seva muller Guillema l'esponsalici.

Date(s): 18/9/1208

Number: 7

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentGuillema Ferrer lliura al seu espòs Guillem el mas Flix, l'honor de la Fàbrega i el mas Busclarós, situats a las parròquies de Sant Pere de Bigues i de Santa Eulàlia de Ronçana. I Guillem dóna a la seva muller Guillema l'esponsalici.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Sibil·la i Pere Montornès, estableixen a Bernat Rosari els drets que tenen a les mesures d'oli del mercat de Granollers.

Date(s): 6/4/1212

Number: 8

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Sibil·la i Pere Montornès, estableixen a Bernat Rosari els drets que tenen a les mesures d'oli del mercat de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Date(s): 13/6/1212

Number: 9

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.